logo
Posilovna Rozstání
První novinka
První novinkou, a to zásadní, je, že byla v létě roku 2009 zahájena přestavba místní posivlny v obci Rozstání. Její dokončení se protáhlo, z důvodů ruzných činností, které byly spojeny s přestavbou.
Druhá novinka
K přestavbě posilovny, se patřilo také vytvořit nové a po grafické stránce upravenější stránky, které by prezentovali vynaložený čas a úsilí všech lidí, kteří se na přestavbě podíleli.
 

Vítejte na stránkách místní posilovny v obci Rozstání


Historie místní posilovny


V létě rolu 2010 se naznalo, že by bylo vhodné "zavařit pár činek", aby bylo posilování bezpečnější a mohla by se vylepšit stávající věž. Posilovny byla rozebrána a převezena do firmy pana Kratochvíla, kde jeho syn Petr Kratochvíl ml. s pomocí Ladislava Voráče ml. začali s přestavbou. Výpomocen při náročnějších úkonech jim byl také Radek Matuška. Nejprve bylo vše otryskáno, následně navrženo a realizováno zapomocí svárečky, brusky a jiných potřebných nástrojů. Po dokončení těchto prací se veškeré zařízení včetně činek opatřili nátěrem. Veškěré práce, poskytnutý materiál, zázemí, energie aj. finacovala firma pana Kratochvíla, proto je namístě jim zde vyjádřit velký dík.


Dalšími návštěvníky místni posilovny v roce 2007 jsou navíc Tomáš Voráč, Martin a Josef Bezděkovi, Jiří Kučera a Ladislav Zukal. Věž je rozšířena o horní kladku.


Stálí návštěvníci posilovny v roce 2006 jsou Radek Matuška, Petr Bureš, Ladislav a Radim Voráčovi. Jako další od ledna začal chodit Milan Grim ze Senetářova. Namísto bradel byla nainstalována vyrobená multifunkční věž.


Správci místnosti se stali Radek Matuška a Jaroslav Tihelka. Ti za pomoci svých kamarádů (Michala Kratochvíla a Radima Voráče) místnost vyklidili, řádně vyčistili a obložili ji dřevěným obložením. Pak se převezlo vybavení ze sokolovny (pouze lavice a činky). Později se také převezla bradla. Jejich převoz, rozebrání a opětovné složení bylo komplikované, ale povedlo se. Dále se koupil koberec, aby se místnost stala útulnější. O hudbě, jako povzbuzení ke cvičení, není pochyby. Nyní se posilovna naplno využívá a dle finančních prostředků vylepšuje.Koupila se nová lavice na bech-press a také se převezla další od Petra Kratochvíla s jěště pár kilogramy závaží a jednoručními činkami.


Do jara 2003 chodilo pár mladých mužů si zlepšovat svou kondici do sokolovny v Rozstání, kde pilně cvičili na bradlech, na lavici, a také zde bylo pár činek. Ale někde se přece začít musí, ne? Sokolovna byla sice dostačující, ale ne vždy dostupná. Po dohodě se starostou byla na posilovnu uvolněna místnost bývalého skladu CO na Obecním úřadě.

 

Úvod | Historie | Pravidla | Začínáme | Trénink | Fotogalerie
© 2010 Posilovna Rozstání. All Rights Reserved
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree health care / fitness web templates