logo
Posilovna Rozstání
První novinka
První novinkou, a to zásadní, je, že byla v létě roku 2009 zahájena přestavba místní posivlny v obci Rozstání. Její dokončení se protáhlo, z důvodů ruzných činností, které byly spojeny s přestavbou.
Druhá novinka
K přestavbě posilovny, se patřilo také vytvořit nové a po grafické stránce upravenější stránky, které by prezentovali vynaložený čas a úsilí všech lidí, kteří se na přestavbě podíleli.
 

Vítejte na stránkách místní posilovny v obci Rozstání


Základní pravidla aneb jak se chovat v posilovně

1. Po vstupu do posilovny se vyzujte hned za dveřmi na linoleové podlaze. Můžete cvičit buďto bosi nebo v přezůvkách s čistou podrážkou.

2. Před cvičením se zapište do knihy návštěv.

3. Rádio si pouštějte v rozumné míře hlasitosti, tak abyste nerušili ostatní v budově obecního úřadu (knihovník, obyvatele obecního bytu)

4. Po skončení cvičení dejte všechny činky a posilovací stroje zpět do původních poloh

5. Cvičíte pouze na vlastní nebezpečí, proto nepřeceňujte své schopnosti a používejte pouze rozumné závaží .

Provozní řád posilovny v Rozstání

1. Místnost pro posilování je poskytnuta občanům pro sportovní činnost za dobrovolné vstupné na údržbu strojů, osvětlení a topení. Místnost je v prostorách obecního úřadu, v suterénu první místnost vpravo.

2. Místnost poskytuje Obecní úřad Rozstání, který nemá žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví cvičících občanů, kteří zde cvičí pouze na vlastní riziko.

3. Jedinými osobami majícími hmotnou odpovědnost za vybavení místnosti a ostatní dostupné prostory jsou - p. Jaroslav Tihelka ml., bytem Rozstání 91, a p. Radek Matuška, bytem Rozstání 32, kteří také jediní převzali klíč od místnosti a hlavního vchodu do budovy a odpovědnost podepsali.

4. Každý cvičící je povinnen se chovat tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě ani nikomu jinému. Dále je každý povinen udržovat čistotu a pořádek v místnosti a starat se, aby nebylo ničeno vybavení a zařízení místnosti. Každý je povinen dodržovat protipožární předpisy.

5. Je zakázáno vcházet do ostatních volně přístupných prostor budovy obecního úřadu. Smí se používat pouze prostory toalet v suterénu.

6. Osoby mladší 18-ti let smí cvičit pouze v přítomnosti osoby starší 18-ti let.

 

Úvod | Historie | Pravidla | Začínáme | Trénink | Fotogalerie
© 2010 Posilovna Rozstání. All Rights Reserved
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree health care / fitness web templates